Aktualności

wnja-podyplomowe

Studia podyplomowe
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(WNO-2017np)

prezentacja kwalifikacji (kliknij tutaj)

Studia podyplomowe, there dwusemestralne, more about niestacjonarne, purchase możliwe są również studia w wersji stacjonarnej dopołudniowej lub popołudniowej dla grup zorganizowanych, co najmniej 20 osobowych.

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie. Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego ? moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dn. 17/01/2012 r.). Studia zawierają także blok kształcenia językowego, przygotowującego do egzaminu FCE lub TELC B2.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Ramowy program studiów obejmuje kształcenie metodyczne związane z metodyką nauczania języka obcego dla dzieci oraz uwzględnia nabycie znajomości języka obcego specjalności, co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Pozwala też na zdobycie wiedzy o języku angielskim, jego literaturze i kulturze oraz wiedzy specjalistycznej.

Moduły kształcenia:

BLOK DYDAKTYKI PRZEDMIOTU 135 godz. 15 ECTS
1 Metodyka nauczania i uczenia się języka angielskiego 60 godz. 9 ECTS
2 Technologie informatyczne w dydaktyce języka angielskiego 15 godz. 2 ECTS
3 Praktyka zawodowa szkoły podstawowej etapu I i przedszkola w nauczaniu języka angielskiego 60 godz. 4 ECTS
BLOK PRZYGOTOWANIA FILOLOGICZNO JĘZYKOWY 55 godz. 11 ECTS
4 Podstawy realioznawstwa i kultury krajów obszaru języka angielskiego 10 godz. 2 ECTS
5 Elementy historii i literatury języka angielskiego oraz literatura dziecięca 10 godz. 2 ECTS
6 Wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego z fonetyką 30 godz. 6 ECTS
7 Praca końcowa 5 godz. 1 ECTS
BLOK PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA 200 godz. 16 ECTS
7 Praktyczna nauka języka podstawowego specjalności B2+ ESOKJ na podbudowie A2/B1 (matury podstawowej) - sprawności zintegrowane
7.1 rozumienie tekstów 45 godz. 3 ECTS
7.2 tworzenie tekstów pisanych 60 godz. 4 ECTS
7.3 konwersacje 75 godz. 5 ECTS
7.4 gramatyka praktyczna i słownictwo 60 godz. 4 ECTS

PEŁNY PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WNJA

Opłaty
? opłata rekrutacyjna 100,00 zł
? koszt uczestnictwa jednej osoby 1500 zł za semestr z możliwością uiszczenia opłaty ratalnie.

Dokumenty:
? Kwestionariusz osobowy
? Odpis dyplomu ukończenia studiów
? 2 zdjęcia (formatu 45 mm x 35 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle)
? Kserokopie dowodu osobistego
? Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wstępne (potwierdzenie posiadanych kwalifikacji do nauczania w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym)

Zgłoszenia kierować przez E-rekrutację: https://pwsz.erk24.pl/
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu,
Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego,
ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4
78-600 Wałcz
tel. fax. 67 350 53 63
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ?