Aktualności

Zarządzanie Kryzysowe - studia dwusemestralne

Studia dwusemestralne

Studia podyplomowe trwają dwa semestry (1 rok). Ramowy program studiów w wymiarze 180 godzin (60 ECTS) uwzględnia moduły niezbędne do przygotowania słuchacza do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata; drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra; jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, wojska polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów zarządzania kryzysowego, centrów zarządzania kryzysowego, jako specjaliści od rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych